Odborky a výzvy

Odborky umožňujú skautom lepšie poznávať vybrané oblasti života a zdokonaľovať sa v nich. Motiváciou na plnenie odboriek sú nášivky, ktoré sa našívajú na pravý rukáv skautskej košele. Vĺčatá a včielky plnia odborky spoločne a ich nášivky majú tvar trojuholníka. Skauti a roveri plnia odborky jednotlivo. Ich odborky majú okrúhly tvar a dva stupne. Zelený, ktorý má motivačnú funkciu a slúži na objavenie a zoznámenie sa s danou oblasťou. Červený, ktorý ukazuje, že skaut je v danej oblasti naozaj odborníkom. Znenie odboriek je dostupné napr tu:

ODBORKY PRE SKAUTOV A ROVEROV

ODBORKY PRE VĹČATÁ A VČIELKY

Výzvy

Výzvy na rozdiel od odboriek nerozvíjajú zručnosť, ale vyzývajú skautov prekonať nejakú ťažkú skúšku. Oficiálne výzvy pochádzajú od programovej rady SLSK a sú to tieto:

Tri orlie perá
24 hodín nič nejedz a pi iba čistú vodu
24 hodín mlč a nevydávaj žiadne zvuky
24 hodín preži osamote, nevidený žiadným človekom
24 hodín na strome
Preži 24 hodín na strome, bez dotyku so zemou. Kontakt s ľuďmi na zemi je možný (podávania jedla a pod.)
Školský prospech
Skonči 1., alebo 2. polrok s vyznamenaním, alebo si zlepši priemer známok aspoň o 0,4
Tri vrcholy
Vyjdi pešo na 3 vrchy, ktorých nadmorská výška je minimálne 1600 mnm. Prebehnutie po hrebeni z jedného končiara na druhý sa neráta. Takisto sa neráta doprava autom, električkou, lanovkou ani nijako inak
Rytierské stužky
Rytierske stužky sa nedajú získať nijako, iba vhodným správaním. Oddielová rada sa musí jednohlasne zhodnúť, že daný člen vyniká priateľskosťou, obetavosťou a robí dobré meno skautingu.

Neoficiálne výzvy, ktoré platia iba v niektorých oblastiach sú tieto:
12 hodín na jednom mieste (v/v)
Preži 12 hodín na jednom mieste v obdĺžniku s obsahom 2 metre štvorcové
40 hodín bdenia
Vydrž 40 hodín nespať a popritom bežne pracovať
Bosé nohy
24 hodín choď boso. Nezáleží, či musíš chodiť po blate, po kameňoch, po žihľave, alebo po lese. Nesmieš použiť žiadnu obuv.

 

Orlí skaut

Orlí skaut je najvyššie a najváženejšie ocenenie, aké skaut môže získať. Splniť sa dá iba do konca 19. roku života. Podtatranská skautská oblasť má zatiaľ jedného jediného skauta, aj to značí, že takúto vysokú métu sa nepodarí získať každému. Vytrvalosť sa však rozhodne oplatí.
Pre orlieho skauta musíš:
– Dokončiť skautský chodník (všetky 3 nášivky stúpania na vrchol)
– Získať odborky 1. pomoc, táborník, kultúra, občan, ochrana prírody
– Získať výzvu Rytierské stužky
– Dokončiť roverský pas- 4 projekty

Orlí skaut získa nášivku, ktorú nosí na pravom vrecku rovnošaty. Iné programové nášivky už nenosí