Úspešná družinovka

DRUŽINOVKA

10 krokov aby bola družinovka úspešná

 1. dobrá nálada
 2. kamarátske správanie medzi členmi
 3. prekvapenie v programe
 4. dodržiavanie skautského zákonu
 5. zaujímavé hry
 6. hudba a spev
 7. navzájom sa počúvať a spoznávať – debaty a diskusie
 8. výcvik v skautských zručnostiach
 9. ručné práce = workshopy
 10. poriadok

Program družinovky

v  Zahájenie

musí byť vždy načas a tradičným spôsobom

v  Skautský výcvik

tvorí výklad a ukážky, nezabudnúť na záver hru. Radšej prax ako suché reči. Treba mať nadväznosť na predchádzajúce družinovky a radšej menej nového ale dôkladne precvičiť !

v  Hry na zmysly

sluch, čuch, hmat, pamäť, reakcie, aj fyzická zdatnosť a obratnosť

v  Zábavná hra na oddych

v najlepšom treba prestať – nenaťahovať zbytočne

v  Beseda

rozhovory na téme, čítanie sk.literatúry, debaty o oddielovom živote, spev a hudba

v  Drobné workshopy

alebo písanie do kroniky či tvorba družinového časopisu

v  Organizačné záležitosti

informácie o blížiacich sa akciách, dochádzka, bodovanie, odborky

v  Ukončenie

rozdelenie úloh do budúcej družinovky,  tradičný koniec, rozlúčenie

v  Upratanie klubovne

Príprava družinovky

 1. Rob si ju písomne a včas (aspoň 1 hodinu), všetko maj v zápisníku a nie na papierikoch.
 2. Nespoliehaj sa na pamäť.
 3. Staršie programy družinoviek po čase použi alebo obmeň.
 4. Družinovky rob podľa programového oddielového kalendára.
 5. Hlavnú činnosť družinovky si priprav mesiac dopredu.
 6. Program prispôsob veku, záujmom a skúsenostiam členov.
 7. Priprav družinu na praktickú činnosť na výprave.
 8. Používaj Skautské stupne napredovania (Nováčík, NK, SNV).
 9. Sleduj si čas, aktivity striedaj po 15 min, maj rezervu.
 10. Maj v zálohe vždy aspoň jednu aktivitu.
 11. Doma si skontroluj všetky pomôcky na družinovku.
 12. Rob si archív z sk. časopisov, kníh a príručiek.
 13. Kúp alebo požičaj si literatúru k hrám.
 14. Raď sa s oddielovým vodcom.
 15. Program družinovky oživuj nápadmi odinakiaľ!!!

NEZABUDNI!!!

 • Ø Vždy robiť družinovku alebo nájsť náhradníka (podradcu).
 • Ø Prísť skôr ako ostatní a všetko si pripraviť.
 • Ø Dbať aby mala družinovka spád a pestrosť.
 • Ø Na začiatok dať náročné veci, do stredu zábavné, na koniec pokojné.
 • Ø Nepreťahovať čas 90 – 120 minút.
 • Ø Súkromné veci si zariadiť pred alebo po družinovke.
 • Ø Program a bodovanie si zapísať do zápisníku.
 • Ø Zhodnotiť program – úspešné aj menej úspešné aktivity
 • Ø 6 smerov rozvoja –  telesný, charakter, intelekt, sociálny, citový, duchovný

Zlá družinovka

 • Prídeš so všetkými alebo neskôr a varíš z vody
 • Družinovka začína až keď všetci prídu – nemá presný čas
 • Vládne zmätok, nie je sústredenie, chýba spád a pestrosť
 • Členovia prichádzajú neskôr alebo už v polke odchádzajú
 • Máš diery v programe, keď si pripravuješ veci a ostatní iba sedia

 

INŠPIRÁCIE NA ČINNOSŤ

 

TURISTIKA

 • slúži na zlepšenie kondície a spoznanie nových krajov
 • dať vedieť kedy, kam a ako sa ide všetkým členom
 • zistiť počasie a náležite sa pripraviť ak by sa počasie zhoršilo
 • prispôsobiť trasu schopnostiam členov – nepreceňovať ani nepodceňovať
 • trasu vybrať na nové miesto kde ste ešte neboli
 • vpredu v skupine ide skúsenejší skaut = prieskumník a vzadu radca z ostatnými členmi
 • nikoho nenechať zaostávať vzadu, ale ani predbiehať príliš dopredu
 • mať pripravené krátke hry na cestu

ŠPORT

 • rozvíja u členov telesnú zdatnosť a vzájomnú spoluprácu
 • futbal, volejbal, vybíjaná, baseball, cyklistika, pozemný hokej,…
 • hrať tradičné aj netradičné športy
 • mať všetko potrebné náčinie prichystané
 • jasne všetkým vysvetliť pravidlá hry
 • určiť rozhodcu a dbať na dodržiavanie fair-play – nikomu nenadŕžať

SK. PRAX

 • rozvíja zručnosti, spoluprácu a poznávanie prírody
 • nerobiť vždy to isté – zapaľovať oheň a určovať stromy
 • stopy, meteorológia, hviezdy, pozorovanie zvierat, varenie. rastliny, stavba prístrešku, hľadanie táboriska, mapovanie, rúbanie,…
 • mať dopredu naštudované čo chcem vysvetliť členom a mať k tomu pripravené aj aktivity, nie len suchá teória
 • skautskú prax robiť v prírode a prakticky si to vyskúšať, nie v klubovni a len teoreticky
 • všetkých členov zapojiť aby sa to naučili všetci – taktiež sa zlepší ich spolupráca
 • je to jedna z najkrajších činností v skautingu, ale aj najzabúdanejšia

PRÁCA/ROBOTA

 • silno rozvíja charakter, spoluprácu a duchovno
 • nájsť zmyselnú prácu, ktorú môže družina robiť
 • vyčistenie studničky alebo časti lesa, pomôcť niekomu doma
 • je dôležité mať na pamäti, že členovia si začnú vážiť viac veci ak budú musieť aj niečo robiť
 • niekedy robiť čisto akciu na robotu a do ostatných sa snažiť včleniť aspoň jeden blok práce

VÝPRAVY ZA OBJAVMI

 • podporujú družinového ducha a fungovanie družiny ako celku
 • hľadať zaujímavosti v okolí ktoré by ste chceli spoznať
 • mať pripravený program, nech to nie je len prechádzka – veľmi dobre za môžu zapojiť časti sk. praxe
 • družinovú výpravu so všetkými členmi spoločne naplánovať, aby to bola celodružinová výprava
 • každý má mať funkciu na výprave – vodca výpravy, kuchár, prieskumník, navigátor, vlajkonosič, zdravotník, spevák,… – všetky funkcie prakticky využiť aby každý cítil že je potrebný

ZÁŽITKOVÉ AKCIE/VÝZVY

 • dodávajú šťavu skautskému životu, skvelé motivačné prvky
 • zúčastniť sa nejakej akcie v oblasti alebo na Slovensku, nočné pochody, tajné hry po meste so šiframi, survivaly, robenie oficiálnych výziev
 • vytvoriť si v družine vlastné výzvy a postupne ich plniť
 • program takejto akcie mať skvelo pripravený – nie je nič horšie ako chyby v organizácii zážitkovej akcie
 • zapojiť rituály – najlepšie na začiatok aj na koniec
 • nebáť so robiť nové a netradičné veci – družina tak získava pocit jedinečnosti