Registrácia

Milí naši členovia, milí rodičia,

Registrácia je iba pre ľudí čo už chodia do zboru. Ak máte záujem začať “skautovať”, či dať vaše dieťa na skaut, tak vyplňte prosím záujem o skauting.

Výška členského poplatku:

Vzhľadom k výraznému zvýšeniu cien energií a s tým súvisiacim nárastom ceny nájmu za klubovňu, sme tento rok nútení k zvýšeniu členského poplatku, ktorý sa bude skladať z poplatku na registráciu člena v Slovenskom skautingu (18€) a z 2 splátok príspevku pre zbor (2x 30€):

  • do 26. januára je potrebné zaplatiť sumu 18€ (na registráciu člena v Slovenskom skautingu) a 30€ (polovica z ročného príspevku pre náš zbor) – spolu 48€
  • do konca septembra je potrebné zaplatiť 30€ (druhá polovica z ročného príspevku pre náš zbor)
  • pre nových členov od septembra do decembra  je potrebné zaplatiť 18€ (na registráciu nového člena v Slovenskom skautingu) + 30€ (príspevok pre zbor ) – spolu 48€

Zľava podľa veku:

  • oldskauti, kamaráti 104ky, predškoláci = 18€ (registrácia člena v SLSK) + dobrovoľný príspevok pre zbor

Rozložená platba, zníženie výšky registrácie pre znevýhodnených:

V prípade potreby je možné (po dohode) členský príspevok rozdeliť na viacero splátok. V prípade problému so zaplatením danej sumy môže v konkrétnych prípadoch zborová rada na základe žiadosti prerokovať výšku členského poplatku.

Súrodenecká zľava:

  • Tretí a ďalší súrodenec v zbore platí registračný poplatok znížený o 30€ na rok.
  • Pre zjednodušenie administratívneho procesu registrácie na skautské ústredie, by sme chceli vás všetkých poprosiť, aby ste registrovali svoje deti práve do 26. januára. 

Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o pomoc: členské poplatky nám nepokryjú náklady na nájom klubovne. Veľmi by nám pomohli finančné dary v akejkoľvek hodnote, či už jednorazové, alebo vo forme trvalého príkazu. Finančné dary posielajte prosím na náš zborový účet a do poznámky pre príjemcu uveďte slovo DAR.

 

Registračný poplatok sa platí na náš zborový účet:

SK1009000000000176082468

Popis platby: ČLENSKÝ POPLATOK MENO PRIEZVISKO

 

Ako sú použité peniaze z registrácie?

Z členského poplatku zbor uhradí registráciu člena v Slovenskom Skautingu (18€), a zvyšných 60€ použijeme na nájom klubovne alebo na dofinancovanie niektorých akcií (trojdňovky, prespávačky, tábor…), na nákup materiálu na hry a menšie akcie (oddielovky, výlety, Navidat, atď., na ktoré sa nevyberá účastnícky poplatok).

 

Online Registrácia na rok 2024